След заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 25 януари 2024 г. пазарните лихвени проценти се повишиха, а паричната му политика поддържа рестриктивни цялостните условия за финансиране. Това е записано в Икономическия бюлетин на ЕЦБ, публикуван от Българската народна банка (БНБ).

Лихвените проценти по кредитите за предприятия в еврозоната в общи линии се стабилизираха, докато тези по ипотечните кредити се понижиха през декември и януари. Въпреки това лихвите по кредитите остават високи - 5,2% за кредитите за предприятия и 3,9% за ипотечните кредити, отбелязват анализаторите.

Банковото кредитиране на предприятия в еврозоната достигна положителни стойности през декември, като отбеляза годишен темп на растеж от 0,5 на сто. През януари обаче той намаля до 0,2% поради отрицателния поток през този месец.

Растежът на кредитите за домакинствата продължи да отслабва, като през януари спадна до 0,3% на годишна база.

Печалбата на банките се повиши с над 1.3 милиарда лева за година - какво общо имат ниските лихви

Печалбата на банките се повиши с над 1.3 милиарда лева за година - какво общо имат ниските лихви

На какво се дължи този ръст?

Лихвите у нас - сравнително по-ниски

Ако сравним с данните на Българската народна банка за България ще забележим, че лихвите у нас по сравнително еднакви продукти са малко по-ниски от средните за еврозоната.

През януари 2024 г. средният лихвен процент по фирмените кредити до 1 млн. евро, договорени в левове е възлизал на 4.22%, а по тези над 1 млн. евро - на 4.28 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро е възлизал на 5.14%, а по кредитите над 1 млн. евро - на 4.93 процента. През януари 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 3.61%, а по овърдрафта в евро остава на ниво от 5.43 на сто.

През януари 2024 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е възлизал на 8.67%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент е бил 2.57%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове е възлизал на 4.23 на сто.

Лихвите в Хърватия: По-ниски от тези в Германия, но по-високи от българските. За година в еврозоната банките удвоиха печалбите си

Лихвите в Хърватия: По-ниски от тези в Германия, но по-високи от българските. За година в еврозоната банките удвоиха печалбите си

Банките регистрират силно нарастване на приходите от лихви

И докато в еврозоната растежът на кредитирането за домакинствата се забавя у нас отчитаме експлозивен растеж, по-конкретно при ипотечните кредити. 

През януари 2024 г. са отпуснати нови ипотечни кредити за 635.4 милиона лева. От тях 205 млн. лв. са рефинансиране, т.е. нетно новите ипотечни кредити са 430 млн. лева. Припомняме, че миналия януари нетно новите ипотечни кредити бяха 312 млн. лв., като увеличението на годишна база е 38.2 на сто.

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции