През март дефицитът по държавния бюджет на САЩ е 176,232 млрд. долара, което е с 63,1% над този показател за същия месец година по-рано ($108,043 млрд.), съобщи финансовото министерство на страната.

Доходите в бюджета са се съкратили с 4,9% - до $216,584 милиарда. В същото време разходите са подскочили с 16,9%, достигайки рекордните и 392,816 млрд. долара.

За първите шест месеца на финансовата 2017-а, започнала от 1 октомври, отрицателното салдо на американския бюджет е скочило 14,7%. Дефицитът е в размер на 526,855 млрд. долара в сравнение с 459,361 млрд. долара за аналогичния период на предходната финансова година.

Размерът на постъпленията в бюджета от началото на текущата финансовата година е намалял с 0,2% - до 1,473 трилиона долара, докато разходите са нараснали с 3,3%, достигайки почти 2 трилиона долара.

Бюджетната комисия на Конгреса на САЩ (CBO) в края на януари преразгледа прогнозата за дефицита в бюджета на страната за финансовата 2017 г. и го намали до $559 млрд. ( 2,9% БВП) в сравнение с предишната оценка за отрицателно салдо в размер на 594 милиарда долара.

Дефицитът по държавния бюджет на САЩ за финансовата 2016-а, завършила на 30 септември се увеличи за първи път от 5 години, достигайки, достигайки $585,646 млрд. показват преразгледаните данни на Министерството на финансите.

По този начин той се е повишил до 3,2% спрямо БВП на страната, в сравнение с 2,4% от БВП за предходната година. Отчита се ръст на този показател за първи път от 2009 година насам.

За последен път профицит - положително салдо по бюджета, САЩ да постигали през 2001 година. А през 2009-а е бил отбелязан най-големият бюджетен дефицит в историята на страната - 1,41 трилиона долара (9,8% от БВП).

Средният размер на бюджетния дефицит на САЩ през последните 50 години е около 2,8 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната.