Министерство на финансите съобщи, че ще възложи на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) да направи проверка на проведената от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) обществена поръчка, съобщиха от ведомството.

По-рано днес икономическият университет съобщи, че е опасност от изпадане във фактическа неплатежоспособност, след като две министерства не са отпуснали обещани средства за играждането на нов корпус.

УНСС сигнализира, че е заплашен от фалит
Обновена

УНСС сигнализира, че е заплашен от фалит

Държавата обещала съфинансиране за нов корпус, но такова все още няма

В отговор, ведомството на Владислав Горанов посочва, че потвърждава поетия си ангажимент за осигуряване на средства "но едва след усвояване на ресурса по Оперативна програма "Региони в растеж" и до размера на проекта съгласно основния договор".

"Към настоящия момент предвидените в проекта средства в размер на 4,5 млн. лв. по ОПРР не са усвоени и считаме, че средства от държавния бюджет следва да бъдат предоставени след пълното усвояване на безвъзмездната финансова помощ", казват оттам.

И посочват, че не подкрепят направеното искане за допълнителни средства, които са вследствие от сключено допълнително споразумение към основния договор за 1,2 млн. лв. с фирмата-изпълнител "ГВ 2016" ДЗЗД заради открит топлопровод под строителния парцел след приключване на процедурата, както и за 1,5 млн. лв. за обзавеждане и оборудване на учебните помещения.