Според актуалния доклад на американското финансово министерство Япония остана най-големият притежател на американски дълг през май, въпреки че инвестициите й намаляха с $5,7 млрд. спрямо предходния месец - до 1 трилион и 212,8 милиарда долара.

Китай, който заема второто място сред кредиторите на САЩ, намали портфейла на US Treasuries с $22,6 млрд. - до 980, 8 милиарда долара.

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Китай и Русия намаляват инвестициите си в американски облигации, Япония ги увеличава

Обединеното кралство продължава да заема трета позиция ($634 млрд.), Швейцария ($294,1 млрд.) е на четвърто място, следвана от Каймановите острови ($293,2 млрд.).

Топ 10 на притежателите на държавни облигации на САЩ включват още Люксембург, Ирландия, Белгия, Франция и Бразилия.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в US Treasuries през май е намалял с 33,7 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 421,6 милиарда долара, от които ценни книжа за 3 трилиона 912,7 милиарда долара са принадлежали на правителства или централни банки на чужди държави.

Колко нарасна дългът на САЩ и Китай от началото на годината

Колко нарасна дългът на САЩ и Китай от началото на годината

Глобалните задължения на държавите стигнаха рекордните над $305 трилиона

Инвестициите на Русия в съкровищни ​​бонове на САЩ останаха практически непроменени през май, възлизайки на 2,004 милиарда долара (увеличение с 1 милион долара спрямо предходния месец).

Според Министерството на финансите на САЩ в края на май Руската федерация е притежавала дългосрочни държавни облигации на стойност 3 милиона долара спрямо 2 милиона долара през април. Инвестициите в краткосрочни облигации възлизат на 2,001 милиарда долара, колкото и месец по-рано.

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Япония и Китай остават най-големите кредитори на САЩ

Както припомня finmarket.ru, през април 2018 г., на фона на въвеждането на антируските санкции, инвестициите на Русия в US Treasuries почти наполовина - до $48,7 млрд. от $96,1 млрд. През май същата година сумата падна повече от три пъти, до $14,9 милиарда, след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на публичен дълг на САЩ. В същото време още през 2013 г. руските инвестиции в американски държавни облигации надхвърлиха 150 милиарда долара.