През март инвестициите на Русия в съкровищни ​​бонове на Министерството на финансите на САЩ намаляха с 1,75 милиарда долара в сравнение с предходния месец - до 2,003 милиарда долара.

В края на март Руската федерация притежава дългосрочни държавни облигации на стойност 2 милиона долара, както и месец по-рано. Междувременно инвестициите в краткосрочни ценни книжа намаляха до 2,001 милиарда долара в сравнение с 3,751 милиарда долара през февруари.

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Китай и Русия намаляват инвестициите си в американски облигации, Япония ги увеличава

Япония остава най-големият притежател на американски държавен дълг и през март, въпреки че инвестициите й намаляха със 74 млрд. долара спрямо предходния месец - до 1 трилион 232,4 мииларда. Това показва актуалният доклад на американското финансово министерство.

В същото време Китай, който заема втората позиция като кредитор на САЩ, намали портфейла си от американски облигации с 15,2 милиарда долара - до 1 трилион 39,6 милиарда долара

Обединеното кралство ($634,9 милиарда) продължава да заема третата позиция с голяма разлика от лидерите, Ирландия ($315,9 милиарда) остава на четвъртата линия, следвана от Люксембург ($300,8 милиарда).

Топ 10 на притежателите на държавни облигации на САЩ също включват Каймановите острови, Швейцария, Белгия, Франция и Тайван.

Русия e увличила инвестициите в американски облигации с $600 милиона

Русия e увличила инвестициите в американски облигации с $600 милиона

Япония остава най-големият притежател на US Treasuries за 32-ри пореден месец

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в американски облигации през март намалява с 97,3 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 613,6 милиарда долара, от които ценни книжа за 4 трилиона 66,7 милиарда долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.

През април 2018 г., на фона на въвеждането на антируските санкции, инвестициите на Русия в американски облигации намаляха почти наполовина - до $48,7 млрд. от $96,1 млрд. През май същата година цифрата падна повече от 3 пъти - до $14,9 млрд. след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на държавния дълг на САЩ. В същото време през 2013 г. руските инвестиции в държавни облигации на САЩ надхвърляха 150 милиарда долара, припомня finmarket.ru.