Общият обем на инвестициите на нерезиденти в американски облигации през февруари нарасна с 51,9 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 713,6 милиарда долара, от които ценни книжа за 4 трилиона 165,1 милиарда долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави. Това показва актуалният доклад на Министерството на финансите на САЩ.

Япония и през февруари тази година остана най-големият притежател на дългови задължения на САЩ, нейните инвестиции в америакнски държавни облигации се увеличиха с $3,2 млрд. спрямо предходния месец - до $1 трилион 306,3 мииарда.

В същото време Китай, който заема втората позиция, намали портфейла си от американски облигации с 5,3 милиарда долара - до 1 трилион 54,8 милиарда долара.

Обединеното кралство (625,2 милиарда долара) продължава да заема третата позиция с голяма разлика от лидерите, Ирландия (314,8 милиарда долара) се премести на четвъртата линия, която измести Люксембург (314 милиарда долара).

В топ 10 на притежателите на държавни облигации на САЩ влизат още Швейцария, Каймановите острови, Белгия, Тайван и Бразилия.

Инвестициите на Русия в американски съкровищни ​​бонове през февруари намаляха със 750 милиона долара в сравнение с предходния месец - до 3,753 милиарда долара.

Според Министерството на финансите на САЩ в края на февруари Руската федерация притежаваше дългосрочни държавни облигации на стойност 2 милиона долара, както и месец по-рано. Междувременно инвестициите в краткосрочни ценни книжа намаляха със 750 милиона долара до 3,751 милиарда долара.

Както припомня finmarket.ru, през април 2018 г., на фона на въвеждането на антируските санкции, инвестициите на Русия в американски облигации намаляха почти наполовина - до $48,7 млрд. от $96,1 млрд. През май същата година сумата спадна повече от три пъти, до 14,9 милиарда долара, след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на държавния дълг на САЩ. През 2013 г. руските инвестиции в държавни облигации на САЩ надхвърлиха 150 милиарда долара.