Инвестициите на Русия в американски съкровищни ​​бонове се увеличиха с 593 милиона долара през януари в сравнение с предходния месец до 4,503 милиарда долара. По този начин ръст на кредитирането от Москва на американския държавен дълг бе отбелязан за втори пореден месец.

Според Министерството на финансите на САЩ в края на януари Руската федерация притежаваше дългосрочни държавни облигации на стойност 2 милиона долара спрямо 102 милиона долара месец по-рано. Междувременно инвестициите в краткосрочни ценни книжа нараснаха от 3,808 милиарда долара до 4,501 милиарда долара.

Китай продава, Русия купува американски държавни облигации

Китай продава, Русия купува американски държавни облигации

За 25-ти месец Япония е най-големият кредитор на САЩ

Както пише Интерфакс, през април 2018 г., на фона на въвеждането на антируските санкции, инвестициите на Русия в американски облигации намаляха почти наполовина - до $48,7 млрд. от $96,1 милиарда. През май същата година сумата спадна повече от три пъти, до 14,9 милиарда долара, след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на държавния дълг на САЩ. За сравнение - през 2013 г. руските инвестиции в US Treasuries надхвърлиха 150 милиарда долара.

Япония през януари тази година остава най-големият притежател на дългови задължения на САЩ за 32-ри пореден месец, въпреки че Токио е намалил инвестициите с $0,9 млрд. спрямо предходния месец - до $1 трилион 303,1 млрд.

В същото време Китай, който заема второто място е намалил портфолиото от US Treasuries с 8,6 милиарда долара - до 1 трилион 60,1 милиарда долара.

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Япония остава най-големият притежател на US Treasuries, Китай купува, Русия продава американски облигации

Обединеното кралство (608,8 милиарда долара) продължава да заема третата позиция с голяма разлика от лидерите, Люксембург (310,8 милиарда долара) се премести на четвъртата линия, което измести Ирландия (308,3 милиарда долара).

В топ 10 на притежателите на държавни облигации на САЩ влизат още Швейцария, Каймановите острови, Тайван, Белгия и Бразилия.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в американски облигации през януари намалява с 86 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 661,7 милиарда долара, от които ценни книжа за 4 трилиона 170,2 милиарда долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.