Съветът на директорите на Банката на Русия на заседанието си на 24 март взе решение да намали основната лихвена ставка с 0,25 процентни пункта до 9,75%, съобщи паричният регулатор.

Пазарите и анализаторите като цяло очакваха понижаването на ключовата лихва да стане не по-рано от април.

На предишното си заседание ЦБР остави ключовата лихва без промяна, отбелязвайки, че потенциалът за нейното понижение през първото полугодие е намалял.

За последен път банката на Русия понижи лихвената ставка през септември 2016 година с 0,5 п.п. - до 10 процента.

В съобщението се посочва, че Централната банка е констатирала по-бързо от очакваното възстановяване на икономическата активност в Русия.

"През януари - февруари 2017 г. продължава годишният ръст на промишленото производство, постепенно се възстановява инвестиционната активност. През първото тримесечие се очаква прираст на инвестициите в основен капитал. Безработицата остава на стабилно, не високо равнище", посочват от Съвета на директорите на банката.

Възстановителните процеси стават все по-еднородни по региони, отбелязват от банката. Проучванията говорят за подобряване на бизнес климата и очакванията на домакинствата, което подкрепя икономическата динамика.

По оценки на Банката на Русия, наблюдаващият се ръст на реалната работна заплата способства за повишаване на потребителската активност. Като това не създава допълнителен инфлационен натиск, поради увеличеното предлагане на стоки и услуги в страната.

Но прогнозите на ЦБР остават консервативни във връзка с неопределеността на петролния пазар. В своите разчети регулаторът даже залага и спадна цената на нефта до 40 долара за барел до края на 2017 година.

"Очакваме ръст на БВП от 1-1,5% през 2017 г. и 1-2% през 2018 година, отчитайки текущата динамика на възстановителните процеси, увеличаващата се устойчивост на икономиката към колебанията на външноикономическата конюнктура. За развитие и укрепване на положителните тенденции са необходими структурни преобразувания и време", се подчертава в съобщението на Централната банка.

През 2016 година Брутният вътрешен продукт на Русия се понижи с 0,2%.