Въпреки спорния си начин на управление, Унгария има едни от най-ниските корпоративни данъци в Европа - 9% и остава конкурентна и привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори.

"Преструктурирането на данъчната система съответства на очакванията на страната, че докато намалява данъчната тежест върху капиталовите и свързаните с работата доходи, тежестта трябва да се увеличава в посока на данъците от типа на ДДС", казва държавният министър по данъчното облагане Норберт Изер, цитиран от Emerging Europe.

През 2018 г. данъчната тежест в Унгария е намаляла повече, отколкото във всяка друга страна от ЕС: от 39.3% през 2017 г. на БВП до 38.4% през 2018 г., по данни на Евростат.

Изпълнението на споразумението, сключено между частния сектор и постоянния консултативен форум на правителството, по-специално включително по-нататъшното намаляване на социалните данъци върху работодателите, означава, че данъчната тежест ще продължи да се намалява в бъдеще.

"В ЕС кардиналният въпрос в момента не е нивото на данъка, а ефиктивността на неговото събиране. В това отношение се справяме далеч по-добре от средното за региона и всъщност също се доближихме до средното за ЕС", добавя Изер.