Националният осигурителен институт съобщава, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2018 г. е 860,14 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г. е 832,60 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.