Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ), препоръчва да бъдат възстановени на европейския бюджет общо над 30 милиона евро по вече реализирани европроекти в България. Това сочат данните от годишния доклад за дейността на службата, представен днес, съобщи БТА.

За миналата година от ОЛАФ са били приключени проверките по 10 случая на съмнения за злоупотреба с европейски средства у нас, като по шест случая са издадени препоръки за по-нататъшни действия.

Един от тези случаи е свързан с отглеждането на лозя, като при проверката от ОЛАФ е установено, че част от работниците не са разполагали с трудови договори. Получателят на средствата от ЕС е завишавал цените за извършената работа и е възлагал дейността на подизпълнители срещу по-ниско заплащане. Установено е, че дружество от друга държава от ЕС е участвало в случая в схема, водеща до съмнения за пране на пари. Издадена е препоръка за възстановяване на близо половин милион евро.

Съобщава се също за предприетите проверки по случаите с къщите за гости у нас, финансирани от европейските земеделски фондове. Издадена е препоръка да се възстановят на европейския бюджет 23 милиона евро за 377 къщи, защото имотите не са били използвани по предназначение - да бъдат предоставени за ползване от туристи срещу наем, вместо за частни нужди.

При друга проверка е било установено, че по програмата за реклама на вина, спиртни напитки и млечни изделия местно производство в България са били допуснати нередности, тъй като средствата по всичките 11 програми са били насочени към едно дружество със седалище в Гърция. Освен това отпуснатите заеми от ЕС не са били възстановени от получателите на сумите. Отчита се, че цените по проектите са били завишени, а в някои случаи дължимите суми не са били разплатени на изпълнителите. ОЛАФ препоръчва да се възстанови цялата отпусната от ЕС сума по тези проекти - общо 7 милиона евро.

От ОЛАФ е било установено още, че в проект за залесяване у нас са били включени земи, на които не може да има насаждения. Същевременно при наблюдение в продължение на пет години е било отчетено, че за тези земи се начисляват суми за обработка, без да има признаци за действително извършена дейност. От европейската служба са препоръчали да бъде възстановена цялата осигурена сума - 180 хиляди евро, както и срещу заподозрените да бъде заведено дело.

Така от общо 85 случая, предадени от ОЛАФ на Европейската прокуратура, 13 са свързани с България.

ОЛАФ препоръчва на европейския бюджет да бъдат възстановени общо над половин милиард евро по проекти във всички страни от ЕС. Основните случаи на засечени измами са били свързани с мнимо залесяване, митнически злоупотреби, незаконни дейности с отпадъци. Съобщава се, че са били пресечени опити за измама на стойност 16 милиарда евро за осигуряване на ваксини против ковид, като целта на извършителите е била да получат предварителните плащания от държавите от ЕС, а след това да не изпълнят сключените договори за доставка.