На редовно заседание на Министерски съвет днес, правителството реши да предостави 16 млн. лв. допълнителна целева субсидия на общините за капиталови разходи, съобщи пресцентърът на МС.

Средствата са от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2007 г.

С предоставения допълнителен финансов ресурс ще се подпомогне изграждането на важни за общините инфраструктурни обекти и ще се намали делът на незавършеното строителство.

Целевата субсидия ще бъде разпределена съгласно Приложение №11 към §50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г, поясниха от министерството.