Остаряването на населението влошава ситуацията с държавните финанси на развиващите се страни и води до нарастване на държавния дълг, показва изследване на международната рейтингова агенция Standard & Poor’s. 

То анализира демографската ситуация и бюджетите на 58 страни, изхождайки от дългосрочните прогнози на МВФ, ОИСР и Еврокомисията за икономическия ръст, демографските процеси и размера на дълговете. 

Заради остаряването на населението и влошаването поради това на бюджетната ситуация, броят на страните с инвестиционен рейтинг се съкращава. Повече от 14 държави от изследваните 58 към 20150 година ще бъдат преместени в т.нар. спекулативна категория, се казва в доклада на S&P, цитиран от vedomosti.ru. А на инвеститорите ще се наложи да търсят активи от по-високо качество, отколкото ще бъдат държавните облигации. 

При запазване на сегашната политика към средата на века осредненият размер на държавните дългове в развиващите се страни ще скочи от сегашните 42% до 136% от БВП, а в развитите държави - до 134%, прогнозират експертите на агенцията. 

В шест страни – Бразилия, Китай, Япония, Русия, Саудитска Арабия и САЩ, ситуацията с нарастването на дълга ще стане особено сложна, като във всяка от тях той може да надвиши 250% от БВП.

Според анализа на S&P делът на чистия държавен дълг в Русия може да нарасне от 18% към 2020 г. до 262% от БВП към 2050 година. В проучването се предполага, че населението на Русия се намали от сегашните 143,5 млн. души до 128,6 млн.  в средата на века.

Към настоящия момент разходите, свързани с възрастното население в развиващите се е страни представляват 7,8% от БВП, в БРИКС - 9,5%, а в развитите държави – 16,7% от брутния вътрешен продукт.

Поради застаряването на населението,  на правителствата ще се наложи да увеличават социалните  разходи, особено за достъп до медицинско обслужване. За всичко това ще трябва да плаща работещата част от населението, която обаче ще намалява, отбелязват анализаторите.

В близките няколко десетилетия най-значителен ръст по отношение относителния брой на възрастните хора ще бъде отбелязан именно в развиващите се страни. Към 2015 г. в Бразилия този дял ще се утрои до 36,6%, в Индия ще нарасне двойно -  до 20,5%, а в Русия –  1,8 пъти до  34,1%.

Траекторията на бюджетните разходи, която се определя от демографските тенденции ще се наложи да се промени не само в развитите, но и в развиващите се държави. Защото това влошава ситуацията на държавните финанси, отбелязват експертите на S&P. 

Неотдавна и Международният валутен фонд предупреди за нарастващото натоварване на бюджетите във връзка със съкращаването на дела на работещото спрямо не активното икономически възрастно население.