Ако може да бъде обозначено по някакъв начин изминаващото десетилетие, за "Уолстрийт" и цяла корпоративна Америка то може да бъде наречено "Десетилетието на дълга", пишат в свой анализ от Reuters.

С основните лихви, оставащи на историческо ниски нива и политиката на "лесни пари" на ФЕД за компаниите в най-голямата икономика в света е по-евтино да поемат нови и нови дългове. А резултатите могат да бъдат обобщени в няколко основни направления.

Издадените облигации от американски компании са за средно 1 трилион долара всяка година от 1 януари 2010 година насам. Така общият дълг от корпоративни облигации за изминалите 10 години е нараснал с 50% и скоро ще достигне 10 трилиона долара срещу около 6 трилиона долара за предишното десетилетие.

Снимка 459458

Източник: Reuters

За какво са били използвани тези пари? Може да се каже, че значителна част от тези средства не са били използвани за инвестиции в нови мощности, а за изплащане на дивиденти и за обратно изкупуване на акции.

През първата година на десетилетието за тази цел американските компании са използвали грубо 60 милиарда долара. Към края на миналата година тази сума вече надхвърля 600 милиарда долара.

Снимка 459459

Източник: Reuters

Един от страничните резултати от обратното изкупуване на собствени акции е това, че компаниите са по-печеливши на "Уолстрийт". В отговор на тази тенденция основният индекс S&P 500 почти се е удвоил през изминаващото десетилетие.

Междувременно обемът на капиталовите разходи е променлив през последните 10 години. Все пак той достигна пик през 2018 година в резултат на намаляването на корпоративния данък в САЩ от 35% на 21%.

Снимка 459457

Източник: Reuters