Дефицитът на федералния бюджет на Русия, по предварителна оценка на руското министерство на финансите, възлиза на 308 милиарда рубли през януари 2024 година.

"Според предварителните оценки, общият обем на приходите на федералния бюджет през януари 2024 г. възлиза на почти 2,4 трилиона рубли, което е със 76,6% повече от обема на приходите, получени през януари 2023 г.", се казва в съобщение на Министерството на финансите на страната.

Обемът на разходите на федералния бюджет за януари 2024 г., също според предварителните разчети, възлиза на 2,7 трилиона рубли.

Като се има предвид срива на приходите в бюджета на Русия в началото на 2023 г., понастоящем се наблюдава връщане на приходите към средното ниво от преди конфликта в Украйна.

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Приходите от петрол и газ продължават да са драстично по-малко от миналогодишните

Приходите в бюджета на Русия за януари 2024 г. - извън тези от петрол и природен газ - скочиха съществено, с 84,8% спрямо първия месец на 2023 г., се казва още в съобщението на Министерството на финансите на страната.

"Приходите във федералния бюджет за януари - извън тези от петрол и природен газ - възлизат на 1,72 трилиона рубли, като се увеличават с 84,8% на годишна база. Това е в сравнение с доста намаленото ниво на постъпленията от този вид през януари миналата година. Значителен принос за ръста на тези приходи имат неданъчни приходи с еднократен характер - включително плащания при търгове за осигуряване на квоти за добив на водни биологични ресурси", се казва в изявлението.

От Министерството на финансите уточняват още, че обемът на приходите за януари извън тези от петрол и газ съответства на заложеното в Закона за бюджета на страната.

Що се отнася до приходите от нефт и газ във федералният бюджет на Русия, през януари 2024 г. те възлизат на 675 милиарда рубли, което е с 58,7% повече от показателя за същия период на 2023 година. Това увеличение се обяснява главно с нарастналите цени на руския петрол.

В същото време обаче трябва да се има предвид, че за миналата 2023 г., особено през първите месеци, имаше драстичен спад на приходите на Русия от износа на петрл и газ, като приходите от тези енергоресурси се сринаха наполовина спрямо предишни години. Така че сега може да се каже, че този вид приходи са близо до средните за периода.