Редица банкови услуги могат да станат безплатни в поне 10 финансови институции в страната. Това се отнася за едни от най-често използваните продукти на банките, като откриването и закриванетона сметки, внасяне и теглене на пари на гише или с ПОС терминал, плащания с карти, както и онлайн разплащания.

Тези промени са предвидени в изготвения от финансовото министерство и Българската народна банка (БНБ) Закон за платежните услуги, който е обявен за обществено обсъждане до 25 август.

Нормативният акт предвижда също всички финансови институции да не могат да отказват на клиентите си откриване на сметки в други държави членки от Европейския съюз (ЕС), пише "24 часа".

В допълнение те няма да имат право да изискват чувствителна лична информация и ще отговарят за съхранението на данни на клиентите си така, че да бъде ограничена възможността за злоупотреби с тях. Данните за движенията по сметките ще се пази 5 години.

"Законопроектът предлага промяна в обхвата на услугите по платежна сметка за основни операции, съгласно която приемливите такси ще се прилагат само за платежни операции в лева на територията на страната, доколкото платежните сметки за основни операции се водят само в национална валута", посочват в мотивите към законопроекта от ресорното министерство.

"С оглед този тип сметки да са по-достъпни за потребителите е предвидено при наличие на 10 или повече банки, които предлагат дадена услуга без такса, тя да се определя като безплатна в публикувания от БНБ среден размер на приемливите такси. В допълнение, ако дадена услуга се предлага без такса от банките до определен праг, до изчисления от БНБ среден размер на този праг услугата ще се предлага без такса", се казва още в документа.