Националната банка на Румъния публикува стойността на банковия индекс ROBOR (Румънски междубанков лихвен процент), използван за изчисляване на променливи лихви по кредити в леи, съобщи Аntena3.

Тримесечният индекс ROBOR, използван за изчисляване на променливи лихвени проценти по кредити в леи, стагнира във вторник на 7.63% от стойността, регистрирана в предходната сесия, по данни на Централната банка.

В началото на годината индексът беше 3.02%, а през март индексът се котираше на 4.25%. За сравнение тримесечният индекс ROBOR започна 2022 г. на 3.02%, а в началото на 2021 г. беше 1.98 на сто.

Покачването на индекса до сегашното му ниво започна на 24 февруари, когато Русия обяви война на Украйна, като по това време индексът се повиши от 3.56% на 23 февруари 2022 г. до 3.61% на 24 февруари 2022 г.

Шестмесечният индекс ROBOR, използван за изчисляване на лихвата по ипотечни кредити в леи с променлива лихва, стагнира на 7,86%.

12-месечният индекс ROBOR, който представлява лихвения процент, платен по заеми в леи, взети от търговски банки от други търговски банки за период от 12 месеца, стагнира на 8.10 на сто.

ROBOR представлява средният лихвен процент, при който румънските банки отпускат заеми една на друга, в леи.

Означават ли по-високите ипотечни лихви по-ниски цени на имотите?

Означават ли по-високите ипотечни лихви по-ниски цени на имотите?

Ипотечните лихви се повишиха значително през 2022 г. в САЩ

Развитието на ROBOR се влияе от няколко фактора, най-важните от които се отнасят до паричната политика на Централната банка на Румъния, ликвидността на пазара, инфлацията и фискалната политика.

Припомняме, че за новите кредити на дребно в леи от пролетта на 2019 г. беше въведена нова справка - тримесечният референтен индекс за потребителски кредити - IRCC, който замени ROBOR.

Референтните проценти на ROBOR са определени за осем падежа, като най-краткият е един ден, а най-дългият е една година. За кредити, отпускани от банки на небанкови клиенти (физически лица, търговски дружества и др.), особено важни са процентите ROBOR за падежи от 3 и 6 месеца, които служат като ориентир за определяне на променливи лихвени проценти, във формат ROBOR 3 месеца + надбавка, съответно ROBOR 6 месеца + надбавка.

Какво се прави в среда на повишаващи се лихви

Какво се прави в среда на повишаващи се лихви

Американският пример