Държавната дума на Русия прие Закон за провеждане на капиталова амнистия в Русия от 14 март 2022 г. до 28 февруари 2023 година. Амнистията ще се прилага за деяния, извършени преди 1 януари 2022 година.

Съгласно документа, физическо лице, по време на срока на действие на амнистията на капитали, има право да подаде до Федералната данъчна служба декларация, съдържаща информация за имущество (поземлени парцели, други недвижими имоти, превозни средства, ценни книжа, финансови активи, включително акции, както и дялове в уставния (дялов) капитал на руски и/или чуждестранни организации), чийто собственик или фактически притежател е той.

Може също да се декларират пари в брой, както в рубли, така и в чуждестранна валута, които се планират да бъдат преведени в депозити в банки на Руската федерация. Освен това ще бъде възможно да се пререгистрират превозни средства в Руската федерация.

В същото време се посочва, че гаранциите, предвидени от амнистията, се предоставят в случай на прехвърляне на територията на Руската федерация на всички средства или финансови активи от сметки (депозити) в банки или организации на финансовите пазари, намиращи се извън страната.

Капиталовата амнистия включва освобождаване от наказателна, данъчна и административна отговорност за определени незаконни действия. По-специално, в рамките на капиталовата амнистия, деклараторът се освобождава от наказателна отговорност за укриване на митнически плащания, специални, антидъмпингови и/или изравнителни мита в голям или особено голям размер, неплащане на данъци и такси.

Освобождаването от административна отговорност се прилага например за непредоставяне (неразкриване) на информация, необходима за осъществяване на данъчен контрол и нарушение на валутното законодателство на Руската федерация.

Освобождаването от данъчна отговорност се разпростира за всички данъчни нарушения, включително за забавено плащане на данък и неподаване на декларация.

Путин удължава амнистията за изнесени капитали

Путин удължава амнистията за изнесени капитали

При връщане на бизнеса в страната ще се опрощават данъци