Съветът на Банката на Русия на заседанието си на 16 намали основната лихвена ставка с 0,25 процентни пункта - до 9%, съобщи пресцентърът на паричния регулатор.

Това е третото понижение на ключовата за цената на кредитирането лихвена ставка - като Централната банка я понижи през март и април съответно с 0,25 и 0,5 процентни пункта.

Съветът отбелязва запазването на инфлацията в страната близо до целевото равнище, както и че продължават да се намаляват инфлационните очаквания, а икономическата активност се възстановява.

За поддържането на инфлацията близо до целевото равнище от 4 на сто регулаторът ще продължава да провежда умерено твърда паричнокредитна политика, са посочва в съобщението на Централната банка.

По-рано шефът на Банката на Русия Елвира Набиулина в интервю бе посочила, че допуска и понататъшно понижение на основната лихвена ставка до нива от 6,5-6,7% при приближаване до целите за инфлация от 4 на сто.

Пазарът даже прогнозираше понижаване на ключовата лихва с 0,5 п.п. до 8,75% във връзка с бързото спадане на инфлацията в Русия.

Анализатори отбелязват, че наблюдаваният факт на ниска инфлация в сегашния момент се дължи в голяма степен и на слабости в икономическата активност, които на свой ред са предизвикани от консервативната парична и бюджетна политика в страната.

От началото на годината цените в Русия са се покачили с 1,3%, което показва, че ЦБ може да постигне целите си за инфлация от 4 на сто до края на годината. И рискове да свали лихвената ставка с 0,50 п.п.- до 8,75% писаха преди на юнското заседание анализаторите на Sberbank CIB, припомня RNS.