Съгласно резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2007 г., обявени от Управление "Осигурителен надзор" на КФН, броят на осигурявящите се лица е нараснал с 6.95 % спрямо същия период миналата година.

Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 30.06.2007 г. е 3 299 451 души.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,46 на сто, в професионалните - 84,75 на сто, а в доброволните - 58,54 на сто.

Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33,5 г., в професионалните - 42 г. и в доброволните - 46 г.

Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове регистрира ръст от 46,73 на сто в сравнение с 30.06.2006 г. и достига 1 852 091 хил. лв. в края на първото полугодие на 2007 г.