През 2017 година Европа сенчестото банкиране неочаквано намалява, а традиционните заемодатели повишават пазарния си ръст, показва доклад на European Systemic Risk Board, цитиран от Reuters. Спадът идва след почти десетилети на бърз растеж.

Активите, държани от "сенчестите банки" - финансовите компании извън традиционните банки, застрахователните компани и пенсионните фондове, се свиха с 0,1% до €42,3 трилиона, а финансовата система като цяло отчете експанзия с 0,9 процента.

"Сенчестите банки" включват редица операции, включително хедж фондовете, растяха бързо през последните години. Растежът им предизвика притеснения относно финансовата стабилност на сектора, при който липсват нивата на прозрачност, каквито виждаме в традиционното банкиране.

Банките често се оплакват, че "сенчестата" им конкуренция не е обект на такава регулация, включително капиталови изисквания, което прави увеличаването на пазарния дял по-лесно, местейки риска към по-малко прозрачен сектор.

Почти целият спад от миналата година идва от сегмент, за който няма детайлна статистическа информация, но се оценяван на около €20 трилиона. Почти всички други сегменти записват ръст, водени от инвестиционните фондове, които са натрупали нови €1,3 трилиона до €13,5 трилиона общо.