БСК представя проект по Програма MATRA KAP на Посолството на Кралство Нидерландия "Изграждане на местен капацитет за ефективно и устойчиво усвояване на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз - отговорностите на социално-икономическите партньори".

Проектът се осъществява от БСК и се финансира от Програма MATRA KAP.

В представянето ще се включат Н. Пр. Вилем ван Ее - Посланик на Кралство Нидерландия в София, Божидар Данев - Председател на БСК и Кирил Желязков - ръководител на проекта.