Столична община върна неусвоените средства за 2005 година в размер на 98 648 лева в републиканския бюджет.
Това заявяват от СО във връзка с подадена информация за нарушения от страна на общината по усвояването на средства, отпуснати за 2005 година.

От общината припомнят, че са отправили на 13 юни искане към Постоянната комисия за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи към МС за 11.5 млн. лева.

В края на годината институцията е получила 1.5 млн. лв.

Поради това, че средствата бяха отпуснати в края на годината част от тях не бяха усвоени, допълват от СО.

От Министерството на финансите обяснили, че трябва да питат постоянната комисия.

След като не получихте отговор от постоянната комисия през юли неусвоените средства в размер на 98 648 лева. бяха върнати в републиканския бюджет, заявяват още от СО.