Банката на Тайланд ще започне пилотни тестове за внедряване на цифрова валута за потребителите (CBDC), която трябва да бъде пусната през второто тримесечие на 2022-а година, предават световните медии. Това прави страната лидер в експериментите на виртуални пари сред големите централни банки в Югоизточна Азия.

След проучване и получаване на различни отзиви от финансови институции, правителствени агенции, бизнес организации, учени, юристи и разработчици на технологии, Банката на Тайланд планира да "тества и оценява използването на CBDC при извършване на подобни на парични дейности в ограничен мащаб, като например приемане, конвертиране или плащане на стоки и услуги", обявиха от банката.

Това е първата страна, която ще приеме изцяло дигитална валута

Това е първата страна, която ще приеме изцяло дигитална валута

И тя не е Китай

За да се гарантира, че няма да има неблагоприятно въздействие върху паричната политика на Тайланд, на финансовите институции и на цялостната финансова стабилност, CBDC ще бъде вид безлихвено парично средство с горна граница на конвертиране.

"Насоките имат за цел да гарантират, че CBDC няма да се конкурира с депозити или да води до начисления на финансови институции, ще запази ролята на посредници при събирането на депозити и предоставянето на кредити, както и ще съдейства за управлението на ликвидността в цялостната финансова система", подчертават от централната банка.

И Великобритания мисли за въвеждането на дигитална валута

И Великобритания мисли за въвеждането на дигитална валута

Засега възможностите и рисковете, произтичащи от това, ще бъдат изследвани от Bank of England

Банката на Тайланд възнамерява да подобри по-нататъшното развитие на CBDC, като включи в това частния сектор и разработчиците на технологии. По-голямата част от централните банки в региона вече обмислят или дори са на ранен етап от развитието на CBDC. Изключение е Камбоджа. Нейната дигитална валута "Bakong" влезе в сила през октомври 2020-а година като успя да намали зависимостта на страната от щатския долар.

Норвегия прави неуверена крачка към дигитална валута

Държавата, в която се използват най-малко кеш, прави неуверена крачка към дигитална валута

Въвеждането ѝ няма да е скоро, подчерта гуверньорът