Предстоящата продажба на акции на българската IT компания "Телелинк Бинзес Сървисис Груп" АД ще бъде извършена на два транша - един в края на този месец и един през втората половина на септември т.г., се разбира от съобщение на дружеството.

Мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев ще продаде до 23,825% (2 978 126 акции) от акциите, като ще запази контролиращ дял. Спас Шопов и Иво Евгениев ще продадат до 3,0875% (385 937 акции). Останалите четирима акционери нямат право да продават до края на 2020 г.

Първото предлагане ще започне на 27 януари т.г. и ще продължи до края на месеца. Максималното количество акции, което ще бъде предложено, е 1 750 000 (от 3 750 000, които ще бъдат пуснати за продажба в рамките на цялата процедура), а минималната цена е 7,60 лева.

На 27 януари ще бъдат пуснати поръчки "продава" за 875 000 акции. Ако те бъдат записани, компанията ще пусне още до 875 000 акции на същата цена. Ако останат непродадени акции, те ще бъдат свалени от предлагане на 31 януари вечерта. След края на първата част на процедурата, никой от акционерите няма да има право да продава на каквато и да е цена.

Вторият транш ще бъде през втората половина на септември. Тогава за продажба ще бъде пуснат брой акции, равен на разликата между продадените на първия транш и 30% от всички акции на дружеството. Минималната им цена ще бъде определена от финансовия резултат на дружеството за първото полугодие на 2020 г. при 8,5 пъти печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизации, като бъде извадена сумата на нетния дълг към 30 юни. Ако получената цена е по-ниска от 7,60 лева, акциите все пак ще бъдат предлагани при поне 7,60 лева за брой.

Евгениев и Шопов са задължени да не продават на цена под 7,60 лева до края на т.г., а Минчев - до края на 2021 г.

Както стана ясно, преди началото на втория транш, дружеството ще изплати 4 милиона лева дивидент.

Българската "Телелинк" готви 4 млн. лв. дивидент за 2020 г.

Българската "Телелинк" готви 4 млн. лв. дивидент за 2020 г.

Компанията, която скоро ще излезе на БФБ, ще раздава поне 50% от печалбата си