Съветът на директорите на Банката на Русия на днешното си заседание взе решение да вдигне основната си лихва с 0,25 процентни пункта до 7,50%, се казва в съобщените на паричния регулатор.

Това донякъде неочаквано повишаване на основната лихва е първото от 2014 година насам. Повечето анализатори и експерти очакваха централната банка да запази ключовата си лихвена ставка, въпреки волатилния и спадащ курс на рублата и ускоряването на инфлационните процеси.

През тази година Банката на Русия на два пъти понижаваше основаната лихва - през февруари и март с по 0,25 процентни пункта, а след това досега направи пауза.

"Изменението на външните условия, протичащо след последното заседание на Съвета на директорите, съществено усили проинфлационните рискове. Банката на Русия прогнозира годишна инфлация в интервала 5-5,5% за 2019 година и връщане към нивото от 4% през 2020 година. Тези прогнози отчитат взетите решения по основната лихва и тези за преустановяване покупката на валута на пазара в рамките на бюджетните правила. Банката на Русия ще оценява бъдещата целесъобразност на по нататъшното повишаване на ключовата ставка, взимайки под внимание динамиката на инфлацията и икономиката, а така също отмитайки рисковете от страна на външните условия и реакцията на тях от страна на финансовите пазари", се казва в съобщението на банката, цитирано от Интерфакс.

Централната банка на Русия също така понижи прогнозата си ръста на БВП през 2019 година до 1,2-1,7% от предишната за растеж 1,5-2%, но остави без изменение прогнозата си растеж на икономиката през 2018 година в интервала 1,5-2%.