Краткосрочните задължения на Турция, падежиращи в рамките на една година, продължава да расте и през октомври, показват данните на местната централна банка, според които към края на месеца те са нараснали до 132,8 млрд. долара.

В сравнение с края на миналата година това е ръст от 7,8%.

Най-голямата част от задълженията на и в страната са деноминирани в щатски долари, които имат дял от 43,6%, следвани от тези в евро с 29,4% и в други валути 15,6%. Не е изненадващо, че дълговете в нестабилната местна лира заемат най-малкия дял от само 11,4% от всички краткосрочни такива.

Турция обръща радикално паричната политика, за да спре инфлацията

Турция обръща радикално паричната политика, за да спре инфлацията

След като радикалното обръщане на лихвената политика не свърши работа

Задълженията на банките в страната се понижават с 0,7% до 55,6 млрд. долара, а в другите сектори краткосрочният дълг пада още повече - с 4,6% до 56 млрд. долара. Не е изненадващо, че задълженията на централната банка на страната обаче се изстрелват с почти 8,5 млрд. долара за първите десет месеца, достигайки 21,2 млрд. долара.

"От страна на кредитиращите, краткосрочният дълг на публичния сектор нарасна с 3,3% до 25,9 млрд. долара", изтъкват от банката. "Краткосрочните дългове на частния сектор се понижиха с 4,4% до 85,8 млрд. долара спрямо края на 2019 г."

Краткосрочен дълг към БВП на Турция

Така като съотношение към брутния вътрешен продукт заради политиките на управляващите в страната отново се връща към растеж, след като през 2015 г. започна да слиза от предишния си рекорд от над 33%. Към края на миналата година то възлизаше на малко над 27% от БВП.