Американското правителство отчете бюджетен дефицит през декември от 144 млрд. долара, което е рекордна сума за месеца, предаде Reuters. Причината са далеч по-високи разходи за разходи срещу коронавируса и обезщетенията за безработица, като все пак и приходите са малко по-високи, съобщи Министерството на финансите в сряда.

Данните показват, че дефицитът през декември 2019 г. възлиза на 13 млрд. долара, което означава, че ръстът за една година е над десетократен.

Постъпленията за месеца са нараснали с 3% спрямо година по-рано до 346 млрд. долара, докато разходите са се увеличили с 40% до 490 млрд. долара.

Предварително удържаните постъпления от данък върху доходите са фиксирани, докато Министерството на финансите регистрира увеличение на неудържаните данъци върху доходите и плащанията на корпоративен данък в края на годината.

Кумулативният дефицит на САЩ за първите три месеца на фискалната 2021 г., която стартира на 1 октомври, достигна 573 млрд. долара спрямо 357 млрд. долара в периода преди пандемията през предходната година.

Постъпленията за първите три месеца на финансовата година бяха равни на 803 милиарда долара, докато разходите се увеличиха с 18% до 1,376 трилиона долара.