Юробанк (Eurobank), собственик на Пощенска банка в България, е кредитната институция, която ще придобие гръцката New TT Hellenic Postbank S.A. Решението е взето на 13 юли от Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund - HFSF) след приключването на тръжна процедура. През април тази година фондът осигури увеличение на акционерния капитал на Eurobank на стойност 5.8 млрд. евро, което доведе до рекапитализацията на банката.

Днес Eurobank и Гръцкият фонд за финансова стабилност ще се срещнат за подписването на окончателно правнообвързващо споразумение за придобиването на New TT Hellenic Postbank.

На 12 юли Гръцкият фонд за финансова стабилност обяви, че е избрал Юробанк и за придобиването на по-малката Proton Bank.

Продажбата на New TT Hellenic Postbank и Proton Bank до 15 юли 2013 г. е условие, за да може Гърция да получи следващия кредитен транш от спасителния пакет в размер на 240 млрд. евро, като по този начин Атина изпълнява поредната част от ангажиментите, поети пред международните кредитори.

New TT Hellenic Postbank е основана през януари 2013 г. и е контролирана от Гръцкия фонд за финансова стабилност, като по този начин напълно са гарантирани депозитите на клиентите. Финансовата институция е сред стабилните и добре капитализирани банки в Гърция.

Пощенска банка в България с правно име „Юробанк България" АД е член на Юробанк Груп. Съвпадението на имената Пощенска банка и TT Hellenic Postbank е случайно.

Proton Bank с юридическо наименование New Proton Bank S.A. е създадена през октомври 2011 г. и също се контролира изцяло от Гръцкия фонд за финансова стабилност.

Юробанк е европейска банкова организация с 67,7 млрд. евро активи (към 31.12.2012), която предлага универсално банкиране в осем страни. Юробанк има ключово присъствие в Гърция и водещи позиции в България, Румъния и Сърбия. Банката предлага ексклузивни решения за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства на банковия пазар в Украйна.