Изминалата 2017-та година бе добра за финансовите пазари. Предвид на факта обаче, че традиционно българите държат около 2% от спестяванията си в активи на фондовите пазари, едва ли това е довело до съществено повишение на благосъстоянието им.

Според редица проучвания, нашите сънародници, са насочили малко над 2% от финансовите си активи в акции, като цели 77% от спестяванията им са на депозити в банката. За сравнение, чуждестранните спестители, държат около една трета от активите си в депозити и 36% в акции.

Това означава, че българите държим близо 18 пъти по-малко, като процент от спестяванията си, в сравнение със спестителите в световен мащаб. Няма как да не отбележим, че в среда на рекордно ниски лихви по депозитите и най-вероятно с повишаване на инфлацията, постепенно спестителите ще започнат да губят от покупателната сила на своите спестявания.

Та въпроса е в какво да инвестирате?

Ясно е, че в търсене на по-добра доходност, е добре по-смело да погледнете към финансовите пазари. Забележете обаче, че не казах по-безразсъдно. Тоест не си мислете за криптовалути, или ако си мислите за тях, добре е инвестициите Ви в тях, да не превишават, да кажем 10% от общите ви спестявания.

Защото след рекордна година, криптовалутите станаха доста скъпи, а волатилността при тях се очаква да е сериозен фактор и през следващата година. Биткойнът, показа, че може да поевтинее с 40%, само за две седмици. А вие можете ли да загубите 40% от спестяванията си?

Та какъв е един от най-добрите варианти да погледнете към финансовите пазари? Сега ще ви дам едно предложение - погледнете към индексни фондове. Това са фондове, които най-просто казано събират инвеститорски средства и ги насочват към определен актив, група активи от един сектор, или много сектори, или на географска основа.

Защо индексните фондове са една от най-добрите алтернативи пред инвеститорите?

Този род инвестиции предлагат по-широка диверсификация, избягват специфичния риск свързан с компаниите и освен друго се отличават с по-ниски такси и комисиони. Едно от основните предимства и недостатъци на този род фондове е, че те пасивно следват представянето на определен актив, или класове от активи.

Предимство е защото, инвеститорите са напълно наясно в какво се насочват средствата им, за разлика от активните инвестиционни фондове, а недостатък, защото инвеститорът трябва да е донякъде "мениджърът", който да избере правилния индексен фонд, или микс от индексни фондове.

Инвеститорите обаче, имат достатъчно информация и данни, с които да направят информиран избор. От мнението на водещи експерти, до достъп до портфейлите на велики инвеститори, които до голяма степен могат да копират.

Когато избират, най-подходящия за инвестиционните си цели и толерантност към риск индексен фонд, добре е инвеститорите да следват определени правила. Ето и някои основни такива:

  1. Да е добре диверсифициран

Едно от най-важните условия е фонда, който избирате да е добре диверсифициран. В противен случай, той няма да е голяма алтернатива на избора на индивидуални акции, стратегия доказала, че често подвежда дори най-опитните инвеститори (като Акман например).

Широка диверсификация се постига бързо, лесно и евтино, като погледнете към индексните фондове базирани на водещи световни борсови индекси.

  1. Да e с ниски разходи

Друг критичен фактор при избора на индексен фонд са разходите при влизане и излизане от него. Това на пръв поглед може да ви се струва не особено значим фактор, но на практика е.

Знаете ли, че разходите по индексен фонд с разходна норма от 1.5% се равняват на 40% от вашите средства след четиридесет години. Не е малко нали?

Или казано по друг начин 100 000 лева инвестирани във фонд с доходност от 6% на година и разходна норма от 1.5%, ще се превърнат в 560 000 лева след четиридесет години.

Същите средства инвестирани във фонд със същата доходност, но с разходна норма от 0.1%, ще се превърнат в цели 990 000 лева. Какво ще кажете за разликата?

  1. Наличие на голяма корелация с актива, който следват

Това на пръв поглед би трябвало да се подразбира. Често обаче, фондовете си оставят вратички да могат да инвестират част от средствата си и в други активи. Последното понякога прави така, че доходността им сериозно се отличава от актива, който следват.

Направете си труда да проверите наличието на корелация в исторически план, преди да посегнете към инвестиции в определен индексен фонд.

  1. Индексният фонд трябва да отговаря на рисковия ви профил

Трябва да имате реалистични очаквания. Също така, подбрания индексен фонд трябва да отговаря на толерантността ви към риск.

Да, инвестициите в индексни фондове базирани на китайския пазар са можели да удвоят вашите средства през изминалата година. Трябвало е обаче, да сте били склонни да загубите 30% от капитала си в даден момент...

Статистиката сочи, че като реалистични очаквания за доходност трябва да се приема тази на широкия индекс S&P 500, плюс 4.5 процентни пункта, максимум отгоре. Казано по друг начин, не повече от 15% годишно. Това може и да звучи смешна цифра, за инвеститорите в криптовалути, но цената на по-високата очаквана доходност, често е по-голямата волатилност!

Статията е с информативен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.