Световната фондова индустрия е във възход, а управляваните активи на дружествата в нея продължават да нарастват стабилно, показва последният анализ на Европейската асоциация на фонд мениджърите (EFAMA).

През четвъртото тримесечие на 2017 година активите на фондовете в глобален мащаб достигат 44.3 трилиона долара, което е с 2.3% повече от предходното. Спрямо същия период преди година ръстът е от 6.9%, а спрямо първото тримесечие на 2016-а - забележителните 32.8%. От тогава насам с изключение само на един период управляваните активи непрестанно растат.

Това основно се дължи на фондовете за дългосрочни инвестиции, които са все по-предпочитани от инвеститорите. Те включват капиталовложения в акции, облигации, недвижими имоти и други. Общите активи под тяхно управление възлизат на 39.4 трилиона долара и нарастват с 2.4% спрямо предходното тримесечие и със 7.6% спрямо година по-рано.

Акции и облигации привличат най-много инвеститори

Най-голям дял имат активите в акции - 18.3 трилиона долара, при които ръстът за последната година е над 12%, следвани от тези в облигации с 9.1 трилиона долара и ръст от над 3%, както и балансираните/смесените фондове със 7.8 трилиона долара и ръст от 6.3%. По-назад остават недвижимите имоти с активи на обща стойност от 630 милиарда долара.

В същото време фондовете, които инвестират на паричния пазар, отбелязват най-слаб ръст от под 1% на годишна база. Заедно с това техния дял сред активите на индустрия е и най-малък - 4.9 трилиона долара. Основна причина затова може да се търси в ниските нива на лихвите, поддържани от водещите централни банки в света. Нисколихвената среда прави невъзможно постигането на атрактивна доходност, което от своя страна принуждава много портфолио мениджъри да преструктурират портфейлите и да се ориентират към други алтернативи за постигане на доходност.

Видове фондове в света по дял

Ето защо много компании изоставят паричния пазар за сметка на акциите и облигациите. По данни на EFAMA 42% от фондовете по света инвестират в акции и 21% в облигации, като делът им нараства. Подобна тенденция се наблюдава и в България, където някои компании започнаха да преобразуват фондовете си. Последният пример е от управляващото дружество "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, което преобразува фонда си на паричен пазар във фонд за облигации.

Тази тенденция се вижда ясно и от нетните продажби на фондовете. Общите продажби на дългосрочните фондове нарастват през четвъртото тримесечие до 523 милиарда долара при 430 милиарда за предходния период. Най-голям е ръстът при акциите - 245 милиарда продажби при 121 милиарда три месеца по-рано. Същевременно най-голям е спадът при продажбите на фондове на паричния пазар, които записват 112 милиарда долара при 264 милиарда долара преди това.

Американският пазар с най-много активи, европейският - с най-много фондове

Най-големи пазари по отношение на активите са САЩ и Европа, които държат съответно 45.9% и 34.2% пазарни дялове. Сред тях се нареждат Австралия (4%), Бразилия (3.6%), Япония (3.3%), Канада (3.2%) и Китай (3.2%). На Стария континент най-големите пазари са Люксембург (9.4%), Ирландия (5.4%), Германия (4.6%), Франция (4.4) и Великобритания (3.7%).

Европейският пазар, в който се включва и България, управлява активи на обща стойност от 15.2 трилиона долара, от които доминират акциите с 4.4 трилиона долара и облигациите с 3.6 трилиона долара, а на трето място са смесените фондове с 3.2 трилиона. Инвестициите на паричния пазар са 1.2 трилион долара.

По отношение на броя фондове обаче Европа е водещ пазар в света, като на Стария континент дружествата управляват общо 56 863 фонда. Тук най-много са смесените - 15 539 броя, следвани от тези в акции - 14 555, както и тези в облигации - 9 958. Най-малко са паричните - 1004 броя.

Видове фондове в света по дял