Международната агенция за кредитен рейтинг S&P Global Ratings понижи дългосрочния национален кредитен рейтинг на Франция в чуждестранна и местна валута до ниво "AA-", от досегашното "AA". Както се казва в съобщението на агенцията, перспективата за кредитния рейтинг е "стабилна". Това на практика означава, че при следващата оценка, най-вероятно кредитният рейтинг на страната ще остане същият.

Краткосрочните рейтинги на Франция в чуждестранна и местна валута сега са потвърдени на ниво "A-1+".

Франция е с третата по големина икономика в Европа (след Германия и Великобритания) и седмата в света.

Франция с бюджетен дефицит от 5,5% за 2023 година

Втората най-голяма икономика в ЕС - с бюджетен дефицит от 5,5% за 2023 година

Държавният дълг на страната също надхвърля доста изискванията на ЕС

"Противно на предишните ни очаквания, сега прогнозираме, че държавният дълг на Франция ще се увеличи до около 112% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната до 2027 г. от около 109% през 2023 г.", смятат анализаторите на S&P. Уточняваме, че в рамките на ЕС изискването е, държавният дълг да не превишава 60% от БВП на съответната страна.

Бюджетният дефицит на Франция достигна 5,5% за 2023 г., което е значително повече от предварителните очаквания на анализаторите от S&P, за 4,9%. И това е при положение, че за страните от ЕС, бюджетният дефицит не би трябвало да превишава 3%.

"Макар да очакваме, че възстановяването на икономическия растеж и наскоро проведените икономически и бюджетни реформи ще дадат възможност на Франция да намали бюджетния си дефицит, сега прогнозираме, че той ще остане над 3% до 2027 г.", което е и жснжвното причината за понижаването на дългосрочните кредитни рейтинги на страната, се казва в доклада на S&P GR.

Русия загуби второто място в света по износ на оръжие за сметка на Франция

Русия загуби второто място в света по износ на оръжие за сметка на Франция

Кои са страните сред 10 най-големи износители на оръжие след САЩ, Франция и Русия?

"Стабилната" перспектива на рейтонга отразява очакванията, че реалният икономически растеж ще се ускори и ще подкрепи фискалната консолидация на правителството (намаляване на бюджетния дефицит), макар и не достатъчно, за да се намали вече високото съотношение на държавния дълг към БВП на страната, смятат експертите на агенцията за кредитен рейтинг.

"Бихме могли да понижим националните кредитни рейтинги на Франция, ако икономическият растеж спадне значително под нашите прогнози за продължителен период от време", се казва още в документа. Рейтингите биха могли да бъдат подложени на натиск и ако Франция се окаже неспособна да намали големия си бюджетен дефицит.

От друга страна, кредитните рейтинги на Франция биха могли да бъдат повишени, "ако бюджетният дефицит на страната се свие много по-бързо от прогнозите, докато икономическият растеж остане стабилен, което ще доведе до ясно определена траектория на намаляване на съотношението на общия държавен дълг към БВП", се казва в документа.

Fitch понижи на "негативна" прогнозата за кредитния рейтинг на Китай

Fitch понижи на "негативна" прогнозата за кредитния рейтинг на Китай

Прогнозата на агенцията за кредитен рейтинг за втората в света икономика