Федералният бюджет на Руската федерация за първите 4 месеца на годината (януари-април), по предварителни данни на Министерството на финансите на страната, е с дефицит от 3,4 трилиона рубли. Само за април, този показател е нараснал с 1 трилион рубли - от 2,4 трилиона рубли за първото тримесечие. Това се казва в съобщение на Министерството на финансите на Русия.

Планираният дефицит за цялата 2023 г. е малко над 2,9 трилиона рубли. Така, според резултатите за първите 4 месеца, дефицитът на федералния бюджет на Русия вече "преизпълни" прогнозата за цялата година.

По-конкретно, приходите в бюджета за четирите месеца възлизат на 7,782 трилиона рубли, което е с 22% по-малко от приходите за същия период на миналата година - основната причина е рязкото намаляване на приходите от износ на петрол и газ.

В същото време, приходите за периода извън тези от нефт и газ са нараснали на годишна база с почти 5%, до 5,5 трилиона рубли. Министерството на финансите обяснява това с нормализирането на динамиката на данъчните постъпленията във федералния бюджет от най-големите компании извън сектора на петрол и газ (данъци върху оборота, данък върху печалбата). Така, постъпленията от ДДС възлизат на 3,44 трилиона рубли, т.е. с 11% повече от миналогодишните данни за периода (почти 3,1 трилиона рубли). Но при данъка върху печалбата има намаление от 19,4% на годишна база, до 561 милиарда рубли (от 695 милиарда рубли през януари-април 2022 г.).

Бюджетният дефицит на Русия за два месеца доближи годишния план

Бюджетният дефицит на Русия за два месеца доближи годишния план

Постъпленията от данъка върху печалбата за периода са се сринали

Приходите от нефт и газ през периода януари-април продължават да намаляват, сривайки се с 52% спрямо същия период на миналата година, до 2,282 трилиона рубли. Министерството на финансите обяснява това с високата база на постъпленията от миналата година, както и със спада на цените на петрола Urals и намаляването на износа на природен газ. В същото време, ведомството отбелязва, че "месечната динамика на приходите от нефт и газ постепенно излиза на стабилна траектория, съответстваща на тяхното базово ниво от 8 трилиона рубли годишно".

Заради бюджетния дефицит: В Русия обсъждат еднократен данък на крупния бизнес

Заради бюджетния дефицит: В Русия обсъждат еднократен данък на крупния бизнес

Предвижда се данъкът да бъде "доброволен"

Разходите за периода януари-април възлизат на 11,206 трилиона рубли, превишавайки показателя за същия период на миналата година с 26%, като най-големи са разходите през април.

В Закона за федералния бюджет на Русия за 2023 г., приходите в бюджета за тази година са планирани в размер на 26,13 трилиона рубли, разходите - 29,056 милиарда рубли, а дефицитът - близо 2,93 трилиона рубли.

Русия бележи сериозен ръст в бюджетния дефицит през януари

Бюджетът на Русия за 2023 катастрофира още през януари

Спадащите приходи от продажба на енергоносители, санкции и разходите за войната в Украйна оказват изключително неблагоприятно отражение върху бюджета на Русия