Жените и младите хора са изложени на най-голям риск да загубят работата си заради автоматизация във Великобритания, според Службата за национална статистика.

Около 1,5 милиона работни места в Англия през 2017 г. са били "изложени на висок риск", че в бъдеще някои аспекти от задачите им ще бъдат автоматизирани, съобщава в анализ на бюрото в понеделник. От тях 70,2% са заемани от жени, установява проучването.

Дял от хората с висок риск от автоматизация на работните им места по възраст

Снимка 414276

По-младите хора също са засегнати непропорционално, като почти 16% от заетите лица на възраст от 20 до 24 години вероятно ще бъдат засегнати. Хората на възраст между 35 и 39 години са с най-нисък риск, като само 1,3% от позициите могат да бъдат автоматизирани.

Висок риск от автоматизация

Нисък риск от автоматизация

Сервитьори

Медицински персонал

Общ персонал в супермаркети

Преподаватели във висшето образование

Обслужващ персонал в търговията

Старши персонал в учебни заведения