Отглежадането на култури за производство на биоенергия не застрашават снабдяването с хранителни продукти в света, обявиха изследователи, финансирани от правителството на САЩ и Световната банка.

Няма ясна връзка между биогоривата и потенциално по-високи цени, които да застрашават достъпа до храна, както се твърди в общественото пространство, казват учените в изследването, частично финансирано от Министерството на енергетиката на САЩ.

Еколози и природозащитници отдавна твърдят, че по-широкото използване на етанол, произведен от царевица в САЩ и захарна тръстика в Бразилия, заплашва глобалната продоволствена сигурност, която Световната здравна организация определя като „достъп до достатъчна, безопасна и питателна храна“. Критиците на биогоривата, които се използват за транспортиране, казват, че тези субстанции могат да се окажат заплаха за доставките на храни.

„Може би няма чак толкова здрава връзка, колкото хората си мислят“ между цените на стоките и сигурността на храните, казва Сива Мзанги, съавтор на доклада и старши научен сътрудник в Международния институт за изследване на политиките по храните.

През 2012 сушата в САЩ доста намали добивите на царевица, например, което доведе до прекратяване или намаляване на работата на заводите за етанол, но осезаема промяна в цените на хранителните продукти нямаше, се казва в доклада.

В момента американският стандарт за възобновяемо гориво, създаден през 2005 г., изисква смесването на петролните горива с известен процент биогорива. Мярката беше наложена в опит да се намали зависимостта на страната от вноса на петрол и да се намалят емисиите на парникови газове. Това доведе до дългогодишен дебат относно биогоривата между техните застъпници, еколозите и петролните компании.

Източник: GreenTech.bg