В началото на настоящия век Естония си поставя една амбициозна цел - да се превърне в един от пионерите в дигиталната трансформация. Днес една от малките европейски членки с население от под 1,5 милиона души, е една от най-дигитално развитите страни в Европа, дом на редица успешни старт-ъпи с капитализация над 1 милиард долара и лидер по пътя на иновациите.

Сийм Сийкут, който е ръководител на дирекция "Информация" към правителството, пише в свой анализ за Emerging Europe как страната е успяла да достигне това и споделя част от нейния опит в технологичната тренсформация, който да помогне на други страни да се подготвят по-добре за бъдещето след пандемията.

За отправна точка по този дълъг път за Естония Сийкут посочва 2000 година, когато местното правителство взема решение да позиционира държавата като хъб за иновации и да създаде дигитално общество.

Как Естония стана най-успешната източноевропейска икономика?

Тайните на малката източноевропейска страна, която увеличи 6 пъти икономиката си

Промяната за последните 2 десетилетия е впечатляваща

"Това започна със задължението за разширяване на достъпа до интернет - всяка класна стая трябваше да има поне един компютър до края на годината, а достъпът до интернет беше признат като човешко право през 2001 година. Правителството спря не ползва хартия от 2000 година и демонстрира един от най-развитите дигитални модели на управление в света", посочва авторът.

Следващата стъпка идва през 2014 година, когато властите в балтийската страна представят първия "правителствен старт-ъп" - e-Residency. Така всеки гражданин получава своя "цифрова идентичност". И нещо повече - платформата позволява на предприемачи от цял свят да управляват бизнес в Естония изцяло онлайн и от разстояние.

"Успехът на тази кампания надмина всичките ни очаквания. Всъщност наскоро обявихме, че схемата е генерирала над 1 милиард евро за икономиката ни", посочва Сийм Сикут.

Естония има повече "дигитални" граждани, отколкото новородени деца през 2017-а

Естония има повече "дигитални" граждани, отколкото новородени деца през 2017-а

Принос има програмата на правителството e-Residency

"Естония също е новатор в онлайн гласуването освен в дигиталната идентичност и се надяваме сега да служим като пример за предотвратяването на следващи кризи след пандемията с коронавирус", добавя той.

В настоящата ситуация балтийската държава се представи по-добре от останалите по отношение на работата от разстояние, възползвайки се от подкрепата на технологичното общество. "В допълнение дойде дистанционното обучение, като Естония разработи платформи за електронно образование, които помогната на родители и ученици да се справят успешно с блокирането и социалното дистанциране", обяснява още Сикут.