В света към момента работят 224 изследователски ядрени реактора. Това показва преглед на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Изследователските ядрени реактори не се използват за генериране на енергия в ядрените електроцентрали, а за други възможни приложения на ядрените технологии.

Според МААЕ от началото на световната ядрена индустрия са създадени над 800 изследователски реактора. В момента в света работят 224 такива, а 9 са в процес на изграждане.

Половината от изследователските реактори са на възраст над 40 години, а около 70% от тях работят над 30 години, като през последното десетилетие са изградени 10 нови реактора.

Ново международно сътрудничество в областта на малките модулни ядрени реактори

Ново международно сътрудничество в областта на малките модулни ядрени реактори

Знаехте ли, че малките реактори могат да се използват за произвеждането на водород за горивни клетки?

Мощността на изследователските реактори може да варира. Има изследователски реактори с мощност от 0 мегавата, които са по-скоро критични сглобки, но мощността може да стигне и до 200 мегавата. Повечето от реакторите тях са с мощност, по-малка от 1 мегават. За сравнение, мощността на типичен ядрен реактор е 3000 мегавата (термична) и 1000 мегавата (електрическа).

Поради значително по-ниската мощност на изследователските реактори и съответно по-лесното им контролиране, те могат да бъдат поставяни не само в специализирани институти и предприятия, но и в учебни центрове, което дава възможност, наред с научните им цели, да се използват за обучение на персонал, включително за на големи ядрени централи.

Най-големите ядрени централи в света

Най-големите ядрени централи в света

Дебатът за бъдещето на ядрената енергетика е по-актуален от всякога