Американската компания Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) подписа меморандум за разбирателство с южнокорейския гигант Hyundai Engineering и Корейския институт за атомна енергия (KAERI). Страните по споразумението ще си сътрудничат в сферата на разработването на малък модулен ядрен реактор, който вече е проектиран от американската компания.

Реакторът - проектът на HTGR е за малък модулен високотемпературен реактор с газово охлаждане (HTGR). Той ще бъде с мощност от 5 мегавата, ще използва гориво в призматични графитни блокове и ще има запечатано преносимо ядро, пише специализираното списание Nuclear Engineering International.

Сътрудничеството между страните по меморандума има два фокуса - разработването и внедряването на HTGR технологията за малки модулни реактори за доставка на електроенергия; разработване и внедряване на система с високотемпературен реактор с газово охлаждане с цел производство на водород за горивни клетки.

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

Икономическото въздействие на мини ядрените реактори трябва да бъде изчислено добре, за да може технологията да получи обществена подкрепа

Преди месец американската компания създаде съвместно предприятие с канадската енергийна компания Ontario Power Generation (OPG) за изграждането и пускането в експлоатация на предложения от USNC проект за малък модулен реактор в канадския научно-технологичен център в градчето Чалк Ривър, Онтарио, Канада. В съвместното предприятие - Global First Power Limited Partnership - с равни дялове участват OPG и USNC-Power, канадското дъщерно дружество на USNC.

През месец януари 2019 година реакторът премина първата фаза от процеса за предварителна проверка на дизайна от канадската комисия за ядрена безопасност (Canadian Nuclear Safety Commission).

В портфолиото си USNC посочва, че има за цел да разработи и пусне в употреба съоръжение за генериране на енергия на ядрено гориво, което да бъде безопасно, търговско конкурентоспособно и лесно за използване. Освен с Южна Корея и Канада, американската компания си сътрудничи още с доставчици и компании за ядрено строителство и експлоатация от САЩ и Великобритания.

Великобритания "налива" £40 млн. за развитие на малки модулни ядрени реактори

Великобритания "налива" £40 млн. за развитие на малки модулни ядрени реактори

Три проекта ще бъдат финансирани с по 10 млн. паунда, а останалите средства ще бъдат инвестирани за проучвания

Малките модулни реактори са вид ядрен реактор, който е по-малък от конвенционалните мощности. Според много компании, които разработват такива реактори, ММР се характеризират с повишена ефективност предвид размера си, както и повишена сигурност, което ги прави идеални за заобикалянето на финансовите бариери, които се наблюдават около конвенционалните ядрени реактори. ММР също така са по-лесни за пренасяне, сглобяване и монтиране, въпреки че транспортирането им все още се нуждае от допълнителни проучвания според някои специалисти.

Този вид реактори могат да бъдат особено полезни в отдалечени места, където обикновено има дефицит на доставките на електроенергия, по-високи разходи за пренос или недостиг на обучени кадри.

Има няколко различни проекти за ММР, като някои дори предлагат и нови идеи за гориво, което може да направи циклите на зареждане по-дълги. А това прави рисковете по-малки.

Великобритания инвестира в проекта на Rolls-Royce за нов тип ядрен реактор

Великобритания инвестира в проекта на Rolls-Royce за нов тип ядрен реактор

Компанията гарантира енергийна сигурност и постоянни доходи за икономиката на Острова