От 2010 г. насам са регистрирани над 154 000 патента за изкуствен интелект (ИИ), като по-голямата част от тях са в областта на здравеопазването (29,5%), специфичните за индустрията решения (25,3%) и цифровата сигурност на базата на интелектуалната собственост (15,7%).

Патентите за маркетинг, основани на ИИ, са най-бързо нарастващата глобална категория, достигайки годишен темп на растеж (Compound Annual Growth Rate - CAGR) от 29,3% между 2010 и 2018 година.

Втората и третата най-бързо развиващи се глобални категории за патенти за ИИ между 2010 и 2018 г. са цифровите системи за защита (23,4% CAGR) и ИИ-базирана мобилност (23% CAGR).

В Съединените щати са издадени 79 936 патента от 2010 г. до 2018 г., като по-голямата част от тях са в областта на здравеопазването (32,6%), следвана от специфични за промишлеността решения (20,5%) и цифрова сигурност на базата на ИИ (18%).

Днес машинното обучение доминира по отношение на патентите за ИИ.

Тези и много други заключения идват от презентация, наскоро направена от Кай Грамке, управляващ директор на EconSight, озаглавена "Изкуствен интелект като ключова технология и двигател на технологичния прогрес ". Клиентите на EconSight включват Федералния съвет на Швейцария, Федералната канцелария на Германия, водещи европейски мозъчни тръстове, изследователски институти и половината от германските компании в индекса DAX-30.

EconSight установява, че Microsoft води надпреварата по патенти за изкуствен интелект през 2019 г. с 697 патента от световна класа, които фирмата класифицира като значително конкурентно въздействие. От 30-те най-големи компании и изследователски институции, определени от EconSight, Microsoft е създала 20% от всички патенти в глобалната група от компании и институции, произвеждащи патенти. Следната графика дава сравнение на първите сред топ 30.

Снимка 400182

Днес машинното обучение доминира по отношение на патентите за ИИ, като води всички други ИИ категории, включително дълбоко обучение (deep Learning) и невронни мрежи. Машинното обучение се основава на основополагащите концепции за Байесовия анализ, извличането на данни и Прогнозният анализ. Алгоритмите за машинно обучение и приложенията, на които разчитат, са предназначени за намиране на модели в големи масиви от данни, като същевременно могат да решават сложни проблеми, като се учат от данните. Предприятията за корпоративен софтуер, включително Microsoft, SAP и други, активно разработват технологии за изкуствен интелект, които се интегрират в съществуващите им платформи, като улесняват приемствеността на услугите за много клиенти.

Снимка 400183

От 2000 г. насам глобално са регистрирани 225 833 патента на базата на изкуствения интелект, като 30,7% са специфични за индустрията (индустрия 4.0 на графиката по-долу), последвани от патенти, свързани със здравето (28.1%). 13,8% от всички патенти, базирани на ИИ, са за цифрова сигурност и 11,9% за енергия. Интересно е да се отбележи, че най-бързо растящите патенти между 2000 и 2018 г. са за прилагане на ИИ към маркетинга (22% CAGR) и ИИ-базираната цифрова сигурност (18.8% CAGR).

Снимка 400184