Зависимостта в света от горенето на изкопаеми горива за създаването на енергия може да бъде прекратена само в рамките на едно десетилетие. Това твърди публикация на водещ мозъчен тръст във Великобритания.

Следващата голяма енергийна революция може да се осъществи за 10 години – много по-малко от предишните големи промени в този сектор, убеден е професор Бенджамин Совакул, директор на „Енергийна група Съсекс“ при Университета в Съсекс. 

За целта ще е необходимо задружно, интердисциплинарно и многоаспектно усилие, предупреждава ученият. Това усилие трябва почерпи опит от изпитанията и трудностите на предишните преходи в енергийните системи и технологии.

Удвояването на ВЕИ може да пести на света до $4 трлн. годишно

Удвояването на ВЕИ може да пести на света до $4 трлн. годишно

Разходите за това са около $290 милиарда долара годишно

В доклад, публикуван в списание „Energy Research & Social Science“, професор Совакул анализира енергийни преходи в цялата история и твърди, че погледът към миналото често рисува прекалено мрачна и ненужно зловеща картина, пише GreenTech.bg.

Преминаването от дърво към въглища в Европа, например, е отнело между 96 и 160 години. За електричеството са били необходими 47 до 69 години, преди  да влезе в масова употреба.

Този път обаче бъдещето може да е различно, казва професорът. Недостигът на ресурси, заплахата от изменението на климата и значително подобреното образование в областта на технологиите и иновациите биха могли значително да ускорят глобалния преход промяна към по-чиста енергия.

Най-големият енергоизточник на САЩ вече не са въглищата

Най-големият енергоизточник на САЩ вече не са въглищата

За първи път от 1950 година насам

Като пример изследването подчертава няколко примера на все по-бърз преход, който анализаторите често подценяват, сред които е пълното прекратяване на употребата на въглища в Онтарио – случила се в периода 2003-2014 година. Този и други подобни случаи обаче разчитат на силна правителствена подкрепа, съчетана с промяна в потребителското поведение, често пъти мотивирана от комбинация от насърчителни и рестриктивни мерки.