Ако делът на възобновяемите енергийни източници в глобалния енергиен микс се удвои до 36% до 2030 г. може да спести доста ресурси на световната икономика. И по-конкретно, става дума за по 4,2 трилиона долара на година.

Това сочат изследвания на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), пише GreenTech.bg.

Възобновяемите източници като вятърната и слънчевата енергия представляват около 18 процента от световното потребление на енергия през 2014 година. Съгласно съществуващите национални политики, делът на възобновяемите източници се очаква да достигне 21 процента до 2030 година.

В доклада се казва, че разходите за удвояването на дела на ВЕИ до 2030 г. ще бъде около $290 милиарда долара годишно. Годишните нетни спестявания в резултат на намаляването на замърсяването и благоприятният ефекти върху човешкото здраве и селското стопанство ще бъдат между 1,2 млрд. долара годишно и 4,2 трилиона долара годишно.

„Постигането на такова удвояване не само е възможно, но то е и по-евтино“, каза генералният директор на IRENA Аднан Амин в изявление. „Това ще създаде повече работни места, ще спаси живота на милиони хора заради намаленото замърсяване на въздуха и ще ни помогне да напреднем по пътя към ограничаване на глобалното повишаване на температурата до два градуса, както бе договорено в Париж“.