Глобалната тенденция към универсална компютъризация значително опростява работните процеси в много области и позволява постигането на безпрецедентни резултати. Руските производители на мляко не изостават от световните стандарти и дори са готови да предложат на пазара нови и неочаквани решения.

Прототип на очила за виртуална реалност е тестван във ферма в Московска област за подобряване на условията за крави, пише сайтът на Министерството на земеделието и храните на Московска област. Експерименталните тестове бяха проведени от компанията Milknews във фермата "Рус Молоко" на крайградския район Раменски.

Технологичният прогрес като ефективно средство за производство

Комбинацията от дългогодишен опит и технологии е ключът към устойчивото развитие на индустрията. За решаването на належащи проблеми в производството на мляко все повече се включват експерти не само в специализирани области, но и специалисти в областта на ИТ технологиите.

Освен физическите нужди, изследователите започват да обръщат повече внимание на емоционалното състояние на животните. Примери за млечни ферми от различни страни показват, че в спокойна атмосфера количеството, а понякога и качеството на млякото значително се увеличава.

Защо Русия внесе 45 000 крави от Европа през тази година?

Защо Русия внесе 45 000 крави от Европа през тази година?

Вносът е на стойност около €100 милиона

Американските фермери инсталират в боксовете автоматично въртящи се четки, които заместват масажиста на кравите. В Европа се използват роботизирани системи, за да осигурят максимално свободно движение на добитък във фермата. В Подмосковието производителите инсталират звуково оборудване за излъчване на класическа музика, чийто релаксиращ ефект влияе положително на производството на мляко.

Служители на една от най-големите ферми в региона на Московска област, заедно с ИТ експерти, решиха да проведат експеримент, след като проучиха ефекта от виртуалната реалност и разработиха макет на VR очила.

Чуждестранните изследвания потвърждават значението на вътрешното развитие

Според анализ на благосъстоянието на млечните говеда от сътрудници на университета Wageningen University в Нидерландия, условията на околната среда оказват значително влияние върху здравето на кравите и, като следствие, върху качеството и количеството на произведеното мляко. Тези открития се потвърждават и от изследователи от Шотландския селски колеж в Шотландия. Въз основа на интервюта със земеделски стопани, използващи различни системи за подобряване на хуманното отношение към животните, беше формулирана връзка между положителния, включително емоционален, опит на кравите и положителния ефект върху производството на мляко.

Проблемът на Индия с кравите придобива сериозни икономически и политически измерения

Проблемът на Индия с кравите придобива сериозни икономически и политически измерения

Какви са предприетите от правителството мерки, които могат да спънат Моди?

Процесите трябва да отчитат не само формата, но и съдържанието

Разработчиците на студиото за виртуална реалност, в сътрудничество с ветеринари и консултанти от производството, адаптираха човешки VR-очила, като взеха предвид структурните особености на главата на кравите. Въз основа на многобройни проучвания на зрението на говеда, показващи, че кравите по-добре възприемат нюанси на червената част от спектъра и по-слабите зелени и сини тонове, архитектите по виртуална реалност създадоха и уникална програма за симулация на лятно поле.

Подобренията на технологиите трябва да засегнат индустрията като цяло. По време на първия тест експертите регистрират намаляване на тревожността и повишаване на общото емоционално настроение на стадото. Влиянието на VR очилата върху производството на мляко от крави ще бъде показано от допълнително цялостно проучване. Запазвайки положителна динамика на наблюденията, разработчиците възнамеряват да мащабират проекта и да модернизират вътрешната сфера на производството на млечни продукти.

В Швейцария се разтревожиха: Кравите станали твърде големи

В Швейцария се разтревожиха: Кравите станали твърде големи

Трябвало да строят нови обори с по-големи клетки