Най-мощната вятърна турбина в света е успешно бе инсталирана в Абърдийн Бей, Шотландия, осигурявайки ново първенство на Европейския център за офшорни вятърни инсталации (EOWDC).

Разработчикът на проекта Vattenfall обяви, че е завършил инсталирането на първата от 11-те турбини в обекта. Компанията също така потвърди, че новата турбина от производителя MHI Vestas е една от двете, която е подобрена с нови вътрешни системи на мощност.

В резултат на това капацитетът на тези две турбини е нараснал от 8,4 MW на 8,8 MW. Това прави системата с най-голямата турбина, която ще бъде използвана реално от глобалната офшорна вятърна индустрия.

Усъвършенстването на двете турбини, заедно с плановете за инсталиране на девет други генератора с мощност 8,4 MW, ще осигури на EOWDC капацитет от 93,2 MW.

Това е достатъчно да посрещне над 70% от вътрешното потребление на електричество в Абърдийн. Подобна мощност ще спестява по 134 128 тона CO2 годишно.

"Турбините на EOWDC, най-голямото в Шотландия съоръжение за тестове и демонстрации на офшорни вятърни технологии, спомагат за осигуряването на визията на Vattenfall - да станем свободни от изкопаеми горива в рамките на едно поколение", казва Гунар Гролебер, мениджър във Vattenfall, цитиран от GreenTech.