В ИТ сектора в България работят около 10 000 фирми, като повечето от тях са малки и средни. Това стана ясно по време по връчването на награди в класацията „ИКТ топ 100“ на ICT медиа. 

„Страната се налага като център на развойна дейност в Европа и набира популярност в международен план. ИТ секторът у нас реализира сериозни приходи и ръстове. Надявам се по този начин да започнат да се развиват и други сектори на икономиката, които ние подкрепяме.“ Това заяви по време на събитието Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

„5,5 млрд. долара приходи през 2016 г. очакваме да генерират над 10 000 компании от високотехнологичната индустрията в България. Това означава, че в сектора се очаква ръст около 5%“. Това съобщи заместник-министър Любен Петров по време на церемонията за награждаване на победителите в класацията „ИКТ Топ 100“.

Той връчи голямата награда за IT компанията с най-голям обем на брутните приходи за 2015 г. на Иравaн Хира, генерален директор на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център“.

Започнаха да се появяват първите предупредителни сигнали за изостряща се недостатъчност на специалисти в ИТ сектора. През 2016 г. се очаква делът на предприятията, работещи за износ, да се увеличи от 65% на 70%. Фирмите вече сами подготвят квалифицирания си персонал заради липсата на достатъчно кадри на пазара. 

Секторът в България вече не се движи само от чуждестранни компании, като местните фирми започват да достигат зрялост и да се стремят към регионално лидерство. Забелязва се готовност от страна на компаниите да инвестират в услуги с добавена стойност като облачните технологии, разработката на софтуер по поръчка и създаването на отделни звена за IT аутсорсинг.