Държавата ще подкрепи с 1 950 000 лв. инвестиционния проект на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър". Това бе решено  на заседание на МС днес като бе обсъдено средствата да бъдат използвани за обучение на специалистите в IT центъра в София, които са служители на 3 фирми - "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър", "Ажилон Консултинг България" и "Сайтел България".

През м. г. държавата подкрепи проекта с 2 444 000 лв., но поради технически причини те не са усвоени до края на 2006 г.

"Хюлет-Пакард" избра България за реализирането на инвестиционния си проект, който включва изграждането на високотехнологичен център в София. В него ще се обслужват и поддържат софтуерните и хардуерните продукти на компанията за клиентите й в Западна Европа.

Центърът ще има потенциала да доставя услуги до държави от целия свят. Изборът на страната ни за реализирането на проекта се базира на високата квалификация на българските специалисти в областта на информационните технологии.

Реализирането на инвестиционния проект ще увеличи конкурентоспособността на икономиката ни и на сектора на информационните технологии, ще се повиши и квалификацията на работещите. Очаква се успешното осъществяване на инвестиционната програма да привлече и други проекти в софтуерната и хардуерната индустрия, които се характеризират с висока степен на иновации и трансфер на ноу-хау.

Програмата предвижда да бъдат обучени и наети минимум 400 души.