„Интернет на нещата” (IoT) бе определен за следващата индустриална революция – той ще промени начина, по който всички компании, правителства и потребители ще си взаимодействат с физическия свят.

В продължение на над две години BI Intelligence – звеното за пазарни изследвания към американския сайт Business Insider, е наблюдавало растежа на IoT и е анализирало как екосистемата позволява на единиците (например потребители, компании, правителства) да се свързват и да контролират IoT устройствата си в 16 среди, сред които производство, свързан дом, транспорт и земеделие.

В нов доклад на BI Intelligence се набляга върху всички компоненти от IoT екосистемата, включително нейните устройства, аналитика, мрежи и сигурност. Представени са и оценки и прогнози на процъфтяващия IoT пазар, включително растеж на устройствата, инвестирани средства и потенциална възвръщаемост на вложенията.

Докладът прогнозира, че 34 милиарда устройства ще бъдат свързани към интернет до 2020 г. За сравнение – през миналата година те са били 10 милиарда. От общия брой IoT устройствата ще съставляват 24 милиарда, докато традиционните компютърни устройства (смартфони, таблети, смартчасовници и т.н.) ще са 10 милиарда.

65% от приложенията за „Интернет на нещата" генерират реални приходи

65% от приложенията за „Интернет на нещата" генерират реални приходи

Голям е потенциалът в здравеопазването, умните градове и автомобилите,сочи проучване на Progress

Близо 6 трилиона долара ще бъдат похарчени за IoT решения през следващите пет години.

Компаниите ще бъдат главният осиновител на този вид решения. Те виждат три начина, по които IoT могат да подобрят бизнеса им:

  1. намаляване на оперативните разходи
  2. повишаване на производителността
  3. разширяване към нови пазари или разработване на нови продукти.

Според доклада правителствата се фокусират върху повишаването на производителността, намаляването на разходите и подобряването на качеството на живот на гражданите. Затова и от BI Intelligence са на мнение, че именно те ще са втората по големина ниша, която ще възприеме IoT екосистемите.

Потребителите ще изостават по отношение на приемането на „Интернет на нещата” спрямо бизнеса и властите. Все пак те ще закупуват огромен брой устройства и ще инвестират значителни средства в IoT екосистемите.