Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения  Пламен Вачков ще открие днес лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в индустрията чрез използване на информационни и комуникационни технологии, съобщиха от пресцентъра на ДАИТС.

Лабораторията ще помага на предприятията да скъсят цикъла на иновативния процес и по този начин да повишат своята конкурентноспособност.

С наличното оборудване ще бъдат изработвани функционални физически прототипи от разнообразни материали и ще бъдат създавани 3D модели по реални физически модели.

Така лабораторията ще действа и като учебен клас за техническите университети у нас.