Повече от 60 години след публикуването на теориите за езика на философа Лудвиг Витгенщайн, изкуственият интелект на Google Translate се основава на тях, пише Quartz.

Патрик Хеврон е в дизайн отдела на Adobe и се е подготвял с възпитаника на Витгенщайн, Гари Хагбърг, за бакалавърската си степен в Колежа Бард. Според него софтуерът за превод на Google e много буквална интерпретация на теориите за езика на Лудвиг Витгенщайн.

Служители на Google са признавали, че използват теориите на учения, за да направят работата на програмата по-ефективна. С времето тази връзка между философията и изкуствения интелект не се развива, а лежи на същите буквални преводи.

Google Translate функционира като превежда думите в контекста на изречението, в което се намират. Това е алгоритъм наречен word2vec, който създава "векторни интерпретации" за думи. Това означава, че всяка дума се представя числено. За да се осъществи превода, програмистите е трябвало да създадат "невронна мрежа". Тя има за цел да разбере как тези думи са свързани помежду си.

Някои думи имат повече от едно значение. Например блок, което може да означава жилищна сграда или част от нещо. За да разбере за кой смисъл точно става въпрос Google Translate взима предвид двете думи преди и след конкретната. Изкуственият интелект изчислява вероятностите на свързване между думите, а този процес формира сложно многоизмерно векторно пространство.

Тази връзка е представена в понятието за език на Витгенщайн. Във философски изследвания отпреди 1953 г. философът твърди, че няма стандартни фиксирани значения за думите. А техният смисъл се определя от тяхната употреба. Трябва да се гледа на разнообразието от различните употреби на една дума, а не догматично на едно смислено ядро, от което да се определя значението й и то да бъде общо за всичките ѝ случаи на употреба.

Въпреки че софтуерът на Google се опитва да работи въз основа на тази теория, все още не може да определя достатъчно добре именно смисъла на думите. За да се промени това не е достатъчно програмата да разглежда определена дума само в контекста на двете предхождащи я или следващи я думи.