Преките инвестиции в България за периода януари - октомври 2022 година са в размер на €1.495 милиарда, показват предварителните данни на Българската народна банка. Инвестициите се увеличават с €124.9 милиона или с 9.1% спрямо периода януари - октомври 2021 година. През октомври тази година потокът е отрицателен в размер на €16.4 милиона, при положителен поток от €47 милиона за октомври 2021-а.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 23 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от €18.7 милиона за Русия), при отрицателен нетен поток от €8.5 милиона за януари - октомври 2021 година.

Преките чуждестранни инвестиции у нас минаха предкризисните си нива през 2021 година

Преките чуждестранни инвестиции у нас минаха предкризисните си нива през 2021 година

Българската промишленост привлече почти половината преки чуждестранни инвестиции

Кои страни са най-големите инвеститори у нас?

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в България за януари - октомври 2022 година са от Кипър (€378.5 милиона), Белгия (€213.7 милиона) и Австрия (€189.3 милиона), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Нидерландия (€281.2 милиона) и Хонг Конг (€47.8 милиона).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - октомври 2022 възлиза на €9396.7 милиона при €9167.1 милиона за януари - октомври 2021 година. През октомври 2022-а нетният поток е положителен и възлиза на €915.5 милиона, при положителна стойност от €9.4 милиона за октомври 2021 година.

Планиране на нови индустриални зони с фокус Северозападна България

Планирането на нови индустриални зони ще бъде със специален фокус върху Северозападна България. Това съобщи през ноември министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов. По думите му около 200 милиона лева финансиране за изграждане на индустриални паркове ще бъдат осигурени само по Националния план за възстановяване и устойчивост, като тези локации са инструмент за привличане на инвестиции в регионите.

В последните години община Враца е пример, че с проактивни действия регионът може да се превърне в един от положителните примери за Северозападна България. Доказателство за това е и фактът, че до края на 2020 година преките чуждестранни инвестиции в региона надхвърлят €120 милиона.

"Профайн Енерджи ГмбХ" иска да строи плаващ соларен парк за 1 милиард лева на територията на язовир "Огоста"

Германска компания иска да строи плаващ соларен парк за 1 млрд. лева на територията на язовир "Огоста"

Стартира процеса по проучване на всички законови и административни процедури за реализацията на мащабната инвестиция