Преките инвестиции в страната за януари - март 2024 са в размер на 358.9 млн. евро. Те са с 1.5 млрд. евро по-малко, което е спад от 81.5% спрямо тези за януари - март 2023 г..

През март 2024 потокът е положителен в размер на 150.6 млн. евро, при положителен поток от 1178 млн. евро за март 2023.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 1.5 млн. евро, при положителен нетен поток от 2.4 млн. евро за януари - март 2023, показват актуалните данни на БНБ.

Спад след силната 2023 г.: От кои държави идват най-много инвестиции у нас

Спад след силната 2023 г.: От кои държави идват най-много инвестиции у нас

Към февруари България е с излишък по текущата сметка в размер на 275,8 млн. евро

Най-големите вложения в страната за януари-март 2024 са от Австрия, Италия и Гърция.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - март 2024 са от Австрия (122.2 млн. евро), Италия (115.4 млн. евро) и Гърция (70 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Русия (174.2 млн. евро) и Германия (154.3 млн. евро)

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - март 2024 възлиза на 8.3 млн. евро, при 184.2 млн. евро за януари - март 2023.

През март тази година нетният поток е положителен и възлиза на 2.5 млн. евро, при положителна стойност от 48.3 млн. евро за март 2023-а година.

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Най-високият ръст на чуждестранни инвестиции в България от 15 години: Кои са най-щедрите ни търговски партньори?

Въпреки срива на руските и израелските инвестиции